PROJEKTI

.

2012. godine u decembru mjesecu realizovali smo tromjesečni projekat “Socijalna inkluzija Romske djece iz Sarajeva kroz sport.” Provedbu ovog projekta finansirala je Ambasada SAD-a u BiH. Projektom smo vodili sportsku edukaciju iz nogometa (teoretsku i praktičnu) za 10 dječaka Roma (slabijeg imovinskog stanja) sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, te im kupili sportsku opremu i omogućili učešće na utakmici Premier Lige.